وبلاگ دانشگاه پیام نور واحد بندر دیلم

اطلاعیه های مهم آموزشی

دانشجویان گرامی برای دست یابی به اطلاعیه های مهم آموزشی به ادامه ی مطلب رجوع کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 8:56  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی دروس عمومی

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی دروس عمومی به ادامه ی مطلب رجوع کنید.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 8:55  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی زبان وادبیات فارسی

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی زبان وادبیات فارسی به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 8:54  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی مدیریت دولتی وبازرگانی

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی مدیریت دولتی وبازرگانی به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 8:53  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی علوم اجتماعی -پژوهشگری

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی علوم اجتماعی -پژوهشگری به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 8:52  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 8:51  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی زیست شناسی عمومی

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی زیست شناسی عمومی به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 8:50  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی علوم تربیتی(برنامه ریزی آموزشی و پیش دبستانی ودبستان)

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی علوم تربیتی(برنامه ریزی آموزشی و پیش دبستانی ودبستان) به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 8:49  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی مترجمی زبان

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی مترجمی زبان به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 8:48  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی مهندسی نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی مهندسی نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات لطفا به ادامه ی مطلب رجوع کنید.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 8:46  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی شیمی محض

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی شیمی محض به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 8:43  توسط مصطفی بویراتی  | 

امتحانات میان ترم

دانشجویان گرامی برای دست یابی به تاریخ امتحانات میان ترم به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 8:41  توسط مصطفی بویراتی  | 

مطالب قدیمی‌تر