وبلاگ دانشگاه پیام نور واحد بندر دیلم

اطلاعیه های مهم

دانشجویان گرامی برای دست یابی به اطلاعیه های مهم آموزشی به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 9:13  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی دروس عمومی

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی دروس عمومی خود به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 9:12  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی علوم تربیتی(برنامه ریزی آموزشی و پیش دبستانی ودبستان)

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی خود به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 9:11  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی مدیریت دولتی وبازرگانی

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی خود به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 9:11  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی خود به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 9:10  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی شیمی محض

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی خود به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 9:6  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی علوم اجتماعی -پژوهشگری

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی خود به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 9:6  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی زیست شناسی عمومی

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی خود به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 9:5  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی زبان وادبیات فارسی

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی خود به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 9:5  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی مترجمی زبان

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی خود به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 9:4  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی مهندسی نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی رشته ی خود لطفا به ادامه ی مطلب رجوع کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 9:2  توسط مصطفی بویراتی  | 

امتحانات میان ترم

دانشجویان گرامی برای دست یابی به تاریخ امتحانات میان ترم به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 12 بهمن1392ساعت 9:0  توسط مصطفی بویراتی  | 

مطالب قدیمی‌تر