وبلاگ دانشگاه پیام نور واحد بندر دیلم

اطلاعیه های مهم آموزشی دانشگاه

دانشجویان گرامی برای دست یابی به اطلاعیه های مهم آموزشی دانشگاه به ادامه ی مطلب رجوع کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 11:8  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی دروس عمومی

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی دروس عمومی به ادامه ی مطلب رجوع کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 11:7  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی مدیریت(دولتی و بازرگانی)

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی مدیریت دولتی و بازرگانی به ادامه ی مطلب رجوع کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 11:6  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی علوم اجتماعی-پژوهشگری

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی علوم اجتماعی به ادامه ی مطلب رجوع کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 11:1  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی زیست شناسی عمومی

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی زیست شناسی عمومی به ادامه ی مطلب رجوع کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 11:0  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست به ادامه ی مطلب رجوع کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 10:59  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی علوم تربیتی(پیش دبستانی و مدیریت برنامه ریزی)

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی علوم تربیتی(پیش دبستانی و مدیریت برنامه ریزی) به ادامه ی مطلب رجوع کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 10:58  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات و نرم افزار

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی مهندسی فناوری اطلاعات و نرم افزار کامپیوتر به ادامه ی مطلب رجوع کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 10:56  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی مترجمی زبان

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی مترجمی زبان به ادامه ی مطلب رجوع کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 10:55  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی شیمی محض

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی شیمی محض به ادامه ی مطلب رجوع کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 10:54  توسط مصطفی بویراتی  | 

برنامه ی کلاسی رشته ی زبان وادبیات فارسی

دانشجویان گرامی برای دست یابی به برنامه ی کلاسی زبان وادبیات فارسی به ادامه ی مطلب رجوع کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 10:53  توسط مصطفی بویراتی  | 

امتحانات میان ترم

دانشجویان عزیز برای دست یابی به تاریخ امتحانات میان ترم لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ساعت 10:48  توسط مصطفی بویراتی  | 

مطالب قدیمی‌تر